Forstå den skiftende virkelighed

En af de opgaver, en leder har, er at ”definere hvad der er virkelighed”, så må det også være en prædikants opgave at forstå, at vores tjeneste som prædikanter foregår i en tid, hvor forståelsen af virkeligheden skifter ofte.
I sin bog ”Preaching”, skriver Tim Keller, at ”i de vestlige kulturer har det i over 1000 år været sådan, at tilhørerne til en prædiken har haft den kristne tro som personligt fundament. Forkyndelsen kunne i de mange år tage udgangspunkt i dette og forvente at blive hørt med en høj grad af respekt og forståelse”.

Dette begyndte at ændre sig i midten af det 20. århundrede. Store dele af befolkningen i de vestlige kulturer begyndte da at favne en langt mere sekulær forståelse af livet.
Da Paulus forkyndte evangeliet til det romerske imperiums elite, kaldte han selv sit budskab for ”sandt og rationelt”, men tilhørerne mente, at han var tosset. I dag står vi igen i samme situation, hvor det, som kristne mener er sandt og rationelt, bliver blandt stadig flere anset for at være vanvid.

Men mange kristne har stadig for vane at tale og forkynde som om deres tilhørere har samme fundamentale forståelse af virkeligheden som de havde engang. Selv de mest udadrettede, evangeliserende kirker fortsætter med primært at nå mennesker med en traditionel tænkning, fordi man bruger en kommunikationsform som forudsætter, at tilhørerne stadig bærer på kristendommens historiske aftryk.
Men faktum er, at stadigt færre og færre finder forkyndelsen forståelig og overbevisende.

Som prædikanter er vi nødt til at forstå den skiftende virkelighed og genopdage hvad det betyder at være en missionær, som forkynder evangeliet i en hedensk kultur.

Michael Duduit
Preaching.com