Hæftet 'Mediestrategi' er en udvidet udgave af det sidste kapitel i bogen 'Kirken kommunikerer.'

Læs mere ...

Artikel fra religion.dk (link)
Hver dag bruger vi så mange timer foran vores tablets, computere og TV-skærme og med vores telefon i hånden, at skærmrutinen i sig selv keder os. Vi skal lære at skærme os imod det, skriver forfatter og billedkunstner Jørn Henrik Olsen.

Læs mere ...

En af mine venner, som har eget firma, sagde engang, at det er afgørende for firmaets overlevelse at blive nævnt i aviserne gerne én gang om måneden.
Det kan gøres på forskellige måder:

Læs mere ...

Fra tid til anden oplever vi et paradigmeskift inden for kirken, og et sådant er godt på vej nu, når det gælder forholdet til elektronisk kommunikation og tilstedeværelsen af skærme til gudstjenester, møder, osv.:

Læs mere ...

FAR, JEG HAR FANGET EN POKÉMON
I går kom min ældste dreng ind på kontoret: "Far, jeg går lige en tur op til kirken."
"Hvad skal du deroppe?", spurgte jeg.
"Jeg skal op og fange en Pokemon."

Læs mere ...

For nylig så jeg den amerikanske dokumentar "When God Left The Building."
Jeg blev ganske rørt over at se dokumentaren, som i den grad sagtens kan oversættes til danske forhold, selv om den handler om amerikanske kirkeforhold.

Læs mere ...

I år 2017 fejrer vi 500-året for den lutherske reformations begyndelse.
Året igennem vil der være foredrag, film, gudstjenester, osv., som markerer jubilæet.
Også her på forkyndelse.dk kan du finde ressourcer med relation til Luther:

Læs mere ...

I anledning af det forestående reformationsjubilæum i 2017, hvor det fejres og mindes at munken Martin Luther slog sine 95 teser op, samles i disse dage en gruppe af landets evangelikale forfattere, talere og præster.
Samlingens formål er endeligt at få nedskrevet og bekræftet den nye doktrin, 'Følelserne alene.'

Læs mere ...

En præstekollega kom en dag med et godt og vigtigt råd, som jeg har forsøgt at følge siden.
Det handler om, hvordan vi som forkyndere forbereder vore prædikener - og især om, hvordan vi læser de bibeltekster, vi skal prædike over.
Præstekollegaen fortalte, at vedkommende altid sørger for enten at slutte prædikenen eller i hvert fald på et tidspunkt i prædikenen formulere sætningen "Den gode nyhed ud fra dagens bibeltekst er..."

Læs mere ...

Det kan give prædikanten energi at få et "tak for prædikenen". Det kan du læse mere om i denne artikel.
At få tak er en form for respons. Det er en venlig og høflig måde at anerkende såvel prædikenens indhold som prædikantens tjeneste på prædikestolen - men mere er det i princippet heller ikke.

Læs mere ...

"Tak for en god prædiken."
Det er en god hilsen at få, mens folk er på vej ud af døren efter gudstjenesten efter mødet.
Men gad vide, hvad det var der gjorde, at folk synes det var en god prædiken?
Det kan der heldigvis være mange grunde til. Det er ikke sådan, at definitionen af en 'god prædiken' er ens for alle mennesker.

Læs mere ...

Kirkeåret har en fast rytme og følger en fast række af bibeltekster.
Når det er advent, gør vi os klar til julen og Jesu fødsel.
Når det er jul, fejrer vi at Gud blev menneske.
Når det er faste, gør vi os klar til påsken.
Når det er påske, fejrer vi, at Gud lod sin søn dø og opstå for os.
Når det er Kr. Himmelfart og pinse fejrer vi, at Jesus nu igen er ophøjet og at den kristne kirkes mission begyndte med Helligåndens komme.

Læs mere ...

"Jeg kan lide jeres Kristus, men jeg kan ikke lide jer kristne - I ligner ikke jeres Kristus".
Dette citat stammer fra Mahatma Gandhi, og de følelser der ligger bag udtrykkes på forskellige måder stadig i dag i vores moderne kultur.
Ifølge den moderne og populære forståelse af Bibelens beretninger om Jesus, så var Jesus tolerant og kærlig, men det er de kristne ikke. De har fordærvet det, Jesus virkelig stod for, nemlig kærlighed, fred og tolerance.

Læs mere ...

Prædiken, jeg vil tale med dig! Nutidens mennesker er helt afhængige af samtalen. Her møder de op med deres liv. Her kan de meddele deres uro og usikkerhed. Men kan det lade sig gøre i den kristne prædiken? Kan prædikenen være ægte samtale? Selvfølgelig kan den det. Vi har masser af eksempler på det i NT. Spørgsmålet er snarere: Er vi villige til at løbe en risiko i samtalen for evangeliets skyld?” (Jørn Henrik Olsen).

Læs mere ...

Prædikanter, kristne undervisere og præster er forskellige.
Vi har forskellige døgnrytmer og arbejder bedst på forskellige tidspunkter.
Nogle af os arbejder også bedst under pres, mens andre har brug for god tid.

Læs mere ...

Artikel fra Psehizo, januar 2014
Hvad mener du er det allervigtigste i forkyndelsen – både som den, der forkynder, og som tilhører?
Mange vil mene, at det vigtigste er, at fremførelsen er klar og tydelig, at forkynderen har forbindelse til menigheden, og at forkyndelsen er klart grundfæstet i Bibelens ord.
Alle disse ting er vigtige, selv om de hver især er åbne for fortolkning.

Læs mere ...

En af de opgaver, en leder har, er at ”definere hvad der er virkelighed”, så må det også være en prædikants opgave at forstå, at vores tjeneste som prædikanter foregår i en tid, hvor forståelsen af virkeligheden skifter ofte.
I sin bog ”Preaching”, skriver Tim Keller, at ”i de vestlige kulturer har det i over 1000 år været sådan, at tilhørerne til en prædiken har haft den kristne tro som personligt fundament. Forkyndelsen kunne i de mange år tage udgangspunkt i dette og forvente at blive hørt med en høj grad af respekt og forståelse”.

Læs mere ...

(Artikel fra 2011)
Tilbage i 1998 skrev jeg artiklen ”Computer og internet som hjælpemiddel for teologien”.
Det var 3 år efter internettet som vi kender det var blevet ”opfundet”.
Artiklen blev trykt i Dansk Bibel-Instituts blad, ”Nemalah”, og gav eksempler på, hvordan computeren og især internettet kunne hjælpe i den teologiske forskning og i prædikenforberedelsen.

Læs mere ...

Man kunne godt tro, at Pixar kender til Kingos salme, "Sorrig og glæde de vandre til hobe".
Salmen fortæller i et flot billedsprog den sandhed, at glædelige og sørgelige ting vandrer side om side i vore liv. Vi står i både medgang og modgang, og ofte kan der bag et måske smilende ydre gemme sig sorg.

Læs mere ...

Den kristne kirke bygger på en total fiasko og en dyb personlig krise.

Trygge traditioner
Nogle gange er det godt med en hverdag, vi kan falde tilbage på. Noget velkendt og forudsigeligt. Andre gange er det en hverdag, vi kan falde tilbage i. En flugt fra det, Gud ønsker vi skal bruge hverdagen til. Det minder mig om en af Jesu nærmeste venner, Simon Peter, som til at begynde med var fisker, indtil Jesus kaldte på ham, bad ham forlade sine net og følge med.

Læs mere ...

Der er julehjælp at få, for den travle prædikant, præst og underviser, på forkyndelse.dk
Her er samlet en række af de ressourcer, som du kan finde enten gratis eller i butikken på forkyndelse:

Læs mere ...

Artikel fra magasinet ChristianityToday, april 2014.
Hvis dit ønske er, at menigheden skal se påsken for hvad den er, så begynd med at udelade disse velkendte ting fra din prædiken:

Læs mere ...

Jul er noget med Jesu fødsel i Betlehem. Noget med gaver, juletræ og familiefester.
Påske er noget med Jesu død på et kors – og at han opstår fra graven tre dage senere. Noget med påskeæg, chokolade, kyllinger og familiehygge.
Men hvad med pinsen? Hvad handler den om?

Læs mere ...